Didactus logo
  Contact

Thelma Stobbelaar is in 2004 gestart als zelfstandig ondernemer met als doel onderwijskundige dienstverlening die vooral gericht is op de didactiek: “De kunst van het onderwijzen” (Van Dale). Hierbij speelt niet de theorie de grootste rol maar meer het ervaringsgerichte.
Leren door doen is ‘Leren dat werkt’.

Thelma beschikt over de expertise om trainers/docenten te helpen met het bedenken en inzetten van actieve(re) werkvormen. Deze werkvormen zet zij zelf ook in bij het trainen en begeleiden van docenten en bij het ontwikkelen van onderwijsmaterialen. Hierbij werkt zij praktijkgericht en hanteert zij het principe dat leren en leersituaties zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de praktijk.

Daarnaast heeft Thelma zich gespecialiseerd in de digitale didactiek; het op verantwoorde wijze inzetten van ICT in het onderwijs.

Thelma is enthousiast, betrouwbaar, gestructureerd en oplossingsgericht. Met haar enthousiasme en aanpak weet ze anderen te stimuleren innovaties door te voeren in het onderwijs.

Sinds april 2010 is zij BCL (Brein Centraal Leren) professional en kan zij m.b.v. breinkennis leertrajecten slimmer en sneller opzetten met meer leerrendement (www.bclinstituut.nl).

In 2005 en 2006 had zij een Tijdelijke Ondernemers Plek aan de Universiteit Twente bij Instituut ELAN, het expertise centrum voor (docenten in) het voortgezet onderwijs.

Op 10 november 2005 ontving zij de Marina van Damme-prijs voor het door haar opgestelde ondernemersplan.